بایگانی ماهیانه: می 2014

مهمان ناخوانده

قاصدک ها را فوت کن
بسپارشان به دست نسیم
بگذار بیایند

خیلی وقت است دلم مهمان ناخوانده می خواهد