بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

دلتنگی‌ها

من با نــگاه تو آغـاز مـی شوم، بیا
مانند غنچه ‌ گلی باز می شوم ، بیا

من هر چه هست فـدای تو می کنم
امشب برای تو طناز می شوم ، بیا

بین من و تو سکوت است و مه ولـی
من با ســکوت تو آواز می شوم ، بیا

پایان ندارد آمدنت ، لحظه ی منی
مـن با نگاه تـو آغاز می شوم، بیا

“Fati”