بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

کاش اینجا بودی

دلتنگی
یعنی
هیچ خاطره‌ای نیست
که لبخند را به لبانت بیاورد

دلتنگی
یعنی
هیچ احساسی نیست
که چشمانت را خیس اشک کند

دلتنگی یعنی
گذشته‌ای نیست
که دلتنگش باشی

دلتنگی یعنی
دلتنگ کسی باشی
که هست
اما نیست