بایگانی ماهیانه: می 2015

برای تو

وقت بازی با کلمات نیست
به همین سادگی می‌گویم
به شعر من خوش آمدی